Phim Shows

Vương Bài Đối Vương Bài Đang chiếu (9/40)-VietSub Vương Bài Đối Vương Bài Vương Bài Đối Vương Bài 2017
Xin Chào, Nữ Thần! Full (6/10)-VietSub Xin Chào, Nữ Thần! Xin Chao, Nu Than 2016
Khát Vọng Máu Lửa Full (11/11)-VietSub Khát Vọng Máu Lửa Second Life 2015
Đội Bóng Chuyền Mỹ Nam 2 Full (20/20)-VietSub Đội Bóng Chuyền Mỹ Nam 2 Thumping Spike 2 2016