Phim Canada

Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8 HD-VietSub Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 8 Fast 8 / The Fate Of The Furious 2017
Trận Chiến Phương Bắc HD-VietSub Trận Chiến Phương Bắc The Northlander 2016
Tiền Chuộc Thân HD-VietSub Tiền Chuộc Thân Kidnap Capital 2017
Tội Ác Tiềm Ẩn HD-VietSub Tội Ác Tiềm Ẩn Orphan 2009
Ngôi Nhà Chết Chóc HD-VietSub Ngôi Nhà Chết Chóc The Unspoken 2016